Bachova cvetna terapija

BACHOVE KAPLJICE

BACHOVE KAPLJICE:

- delujejo z informacijo, ki se prenašajo po vodi,
- zdravijo negativna čustvena stanja, ki lahko povzročijo bolezni,
- nimajo stranskih učinkov,
- njihova uporaba je preprosta,
- uporabljajo jih medicinski laiki in zdravniki,
- ne nadomeščajo klasične medicinske pomoči, lahko pa jo spremljajo
- nikakor ni »instant« metoda terapije

METODA, KI PRIPOMORE K HARMONIZACIJI ČLOVEKOVE OSEBNOSTI.

Dr. Edward Bach (1886-1936), angleški zdravnik, je v prvi polovici 20. stoletja razvil cvetno metodo zdravljenja, ki je dobila ime po njem. V konceptu je nekoliko podobna homeopatiji. Je metoda, ki pripomore k harmonizaciji človekove osebnosti.

38 Bachovih cvetlic in iz njihovih tinktur pripravljene kapljice pomagajo človeku, da premaga začasna negativna čustvena stanja in posledično pripeljejo do večje osebne stabilnosti, povečane odpornosti na razne duševne motnje …

" Sama označujem Bachovo cvetno terapijo za izredno
rahločutno terapijo. Deluje namreč po finih energetskih
ravninah neposredno na človekov energijski sistem. "

Na tistih stičiščih, kjer je življenjska energija blokirana, vzpostavi harmonično vez. Bachovi cvetovi so rastline višjega reda, kot jih je poimenoval Bach. Vsaka vibrira z določeno frekvenco. Ta frekvenca cvetne esence se ujema z energijsko frekvenco, ki bi jo imel človek v ravnovesju. Ker v večini primerov ni tako, ker smo ljudje dandanes v neharmoniji s samim seboj, je namen Bachove cvetne terapije, da v človeku ponovno vzpostavi in okrepi osnovno naravnanost.

Bachovih cvetov in njim pripadajočih esenc je 37, 38a je studenčnica, edina že vnaprej pripravljena mešanica posameznih esenc pa je pod zaporedno številko 39 Rešilno zdravilo, ki je sestavljeno iz 5ih esenc; BETHLEHEMSKA ZVEZDA proti strahu in omotici, POPON proti grozi in paniki, NEDOTIKA proti stresu in napetosti, ČEŠNJELIKA SLIVA proti strahu, da bomo izgubili nadzor in SROBOT proti težnji, da bi izgubili zavest.

Rešilno zdravilo skrbi, da energijski sistem ne razpade ali da se hitro spet popravi. Za čustveno uravnovešanje, v hudem stresu, vznemirjenju, žalosti, jezi, ob tremi, strahu, ob nespečnosti, tudi ob telesni bolečini …

Agrimony – REPIK (navadni repik)
(Agrimonia eupatoria):
mučne misli in notranji nemir za fasado veselosti in brezskrbnosti.

Aspen – TREPETLIKA
(Populus tremula):
nerazložljive, nedoločne, nejasne bojazni; slutnje; skriven strah.

Beech – BUKEV (navadna bukev)
(Fagus sylvatica):
pretirano kritična, netolerantna drža; malo sočutja in zmožnosti vživeti se v čustva drugih.

Centaury – TAVŽENTROŽA (navadna tavžentroža)
(Centaurium erythraea = Centaurium umbellatum):
šibka volja, ne zna reči »ne«, pretirana reakcija na želje drugih.
sončna metoda

Cerato – ROŽIČ
(Ceratostigma willmottiana):
premalo zaupanja v lastno mnenje, stalno sprašuje druge za nasvet.

Cherry Plum – ČEŠNJELIKA SLIVA
(Prunus cerasifera):
težko se sprosti; strah pred ravnanjem v afektu; neobvladani čustveni izbruhi.

Chestnut Bud – CVETNI POPEK DIVJEGA KOSTANJA (navadni (beli) divji kostanj)
(Aesculus hippocastanum):
ima vedno iste probleme, ker izkušenj ne predela in se iz njih ne uči.

Chicory – CIKORIJA ((navadni) POTROŠNIK)
(Cichorium intybus):
posesivna osebnost, ki se veliko vmešava in manipulira, zahteva pozornost in hvaležnost, vsiljuje svoje usluge.

Clematis – SROBOT (navadni srobot)
(Clematis vitalba):
z mislimi je drugje, malo pozornosti za to, kar se dogaja okrog njega – dnevni sanjač.

Crab Apple – LESNIKA (jablana)
(Malus pumila):
počuti se umazanega, nečistega ali okuženega. Pretiran ideal čistoče in reda – natančnež.

Elm – BREST (okroglolistni brest)
(Ulmus procera = Ulmus canescens):
občutek, da svoji nalogi ali odgovornosti ni dorasel.

Gentian – ENCIJAN
(Gentiana amarella):
skeptičen, dvomi, pesimističen, zlahka mu vzameš pogum.

Gorse – ULEKS
(Ulex europaeus):

brez upanja. Občutki »Saj vendar nima nobenega smisla več.«

Heather – JESENSKA VRESA
(Calluna vulgaris):
usmerjen nase, popolnoma zaposlen s sabo, potrebuje publiko in kar naprej govori o sebi; »potrebni otročiček«.

Holly – BODIKA (navadna bodika)
(Ilex aquifolium):
čustveno vznemirjen. Ljubosumje, nezaupanje, togota, sovražna čustva in nevoščljivost.

Honeysuckle – KOVAČNIK
(Lonicera caprifolium):
hrepenenje po preteklosti, živi v spominih, ne more se sprijazniti s sedanjostjo. Nezavedno se upira, da bi predelal določene dogodke.

Hornbeam – GABER ((beli) navadni gaber)
(Carpinus betulus):
mentalna izčrpanost. Meni, da je preslaboten, da bi obvladal vsakodnevne dolžnosti, potem pa mu le uspe. Občutek »ponedeljkovega jutra«.

Impatiens – NEDOTIKA (žlezava nedotika)
(Impatiens glandulifera):
nepotrpežljiv, vse dela hitro. Hitro vzkipi, vendar se jeza hitro razkadi.

Larch – MACESEN
(Larix decidua):
kompleks manjvrednosti. Pričakovanje neuspeha zaradi pomanjkljivega samozaupanja.

Mimulus – KRINKAR
(Mimulus guttatus):
plah, prestrašen, zadržan; ima mnoge male strahove.

Mustard – GORJUŠICA (njivska gorjušica (gorčica))
(Sinapis arvensis):
obdobja globoke žalosti pridejo in minejo brez prepoznavnega vzroka.

Oak – HRAST
(Quercus robur):
počuti se kot pobit, izmučen borec, ki se pogumno bori naprej in se nikoli ne vda.

Olive – OLJKA (divja oljka)
(Olea europaea):
počuti se telesno in duševno izžetega in izmučenega: »Vsega je preveč!«

Pine – BOR (rdeči bor)
(Pinus sylvestris):
očita si, ima občutke krivde. Potrtost.

Red Chestnut – DIVJI KOSTANJ Z RDEČIMI CVETOVI (rožnati divji kostanj
(Aesculus carnea):
preveč ga skrbi za varnost drugih. Premočna notranja povezanost z bližnjo osebo.

Rock Rose – POPON, SONČECE (navadni popon)
(Heliianthemum nummularium):
skrajni občutki strahu, groze in panike. Akutna stanja strahu po življenjsko ogrožujočih dogodkih.
sončna metoda

Rock Water – STUDENČNICA:
pretrd do samega sebe, ima stroge, toge nazore, zatira svoje vitalne potrebe.

Scleranthus – MEŠIČ (enoletni mešič)
(Scleranthus annuus):
neodločen, omahujoč, v mislih stalno niha med dvema možnostima. Mnenja in razpoloženja se stalno spreminjajo.

Star of Bethlehem – BETLEHEMSKA ZVEZDA (kobulasto ptičje mleko)
(Ornithogalum umbellatum):
duševnega in telesnega pretresa še ni prebolel. »Duševni tolažnik«.

Sweet Chestnut – PRAVI KOSTANJ (evropski pravi kostanj)
(Castanea sativa):
notranja brezizhodnost. Meni, da je dosegel mejo tega, kar človek lahko prenese.

Vervain – SPORIŠ (navadni sporiš)
(Verbena officinalis):
v pretirani vnemi, zavzemanju za dobro stvar uničuje svoje moči; razdražljiv, fanatičen.

Vine – VINSKA TRTA
(Vitis vinifera):
hoče uveljaviti svojo voljo. Častihlepen, dominanten. Mali tiran. Drugim zavestno vliva strah.

Walnut – OREH (navadni oreh)
(Juglans regia):
pusti se vznemiriti; dostopen vplivom drugih in omahljiv v odločilnih obdobjih novega začetka v življenju. Težko dokončno napravi zadnji korak in začne novo. Cvet, ki omogoča prodor.

Water Violet – MOČVIRSKA GREBENIKA/VODNA VIJOLICA
(Hottonia palustris):
notranje se umakne, izolirajoč občutek premoči. Potreba, da bi se svetu popolnoma odtegnil.

White Chestnut – DIVJI KOSTANJ Z BELIMI CVETOVI (navadni (beli) divji kostanj)
(Aesculus hippocastanum):
zaskrbljene misli neprenehoma krožijo po glavi, ne more se jih znebiti. Notranji samogovori, dialogi.

Wild Oat – STOKLASA ( razvejeni stoklasec)
(Bromus ramosus = Bromopsis ramosa):
nejasne predstave o cilju, notranje nezadovoljen, ne najde svoje življenjske poklicanosti.

Wild Rose – DIVJA VRTNICA (navadni šipek)
(Rosa canina):
apatičen, otopel, notranja kapitulacija. Veselja ni.

Willow – VRBA (rumena vrba)
(Salix vitellina):
zagrenjen, poln mržnje, jeze; počuti se kot žrtev usode.

Rescue Remedy – REŠILNO ZDRAVILO:
v akutnih situacijah stiske, ko je potrebna takojšnja duševna in telesna pomoč (betlehemska zvezda proti strahu in omotici, popon proti grozi in občutku panike, nedotika proti duševnemu stresu in napetosti, češnjelika sliva proti strahu, da bomo izgubili nadzor, srobot proti težnji, da bi izgubili zavest) – za vse vrste energijskih šokov