Danes, 10. oktobra, ko nastaja tale zapis, je svetovni dan duševnega zdravja, zato je lepo in prav, da mu namenimo nekaj besed …

Včeraj je moj 7-letni sin prinesel iz šole nalogo – odgovoriti na vprašanje, kaj nas ohranja pri zdravju. Poleg bolj znanih faktorjev, kot sta npr. hrana in telesna aktivnost, sva govorila tudi o pomenu duševne uravnovešenosti na zdravje telesa oz. človeka nasploh. ‘Smeh je pol zdravja‘, pravi že star pregovor in sama se z njim absolutno strinjam. Pravzaprav močno zagovarjam holističen (gr. holos – ves, cel) pristop obravnave človeka kot celote, po katerem um in telo težita k ravnovesju. Dolgotrajna čustvena nestabilnost, ki pripelje do duševnega neravnovesja se sčasoma manifestira v obliki telesnih bolezenskih simptomov, zato je velikega, če ne ključnega pomena, da negujemo svojo dušico. Oblik, terapij … skratka načinov ohranjanja ali izboljšanja čustvenih stanj je veliko, sama bom v tem zapisu predstavila enega, ki mi je zelo simpatičen, zelo blizu in najpomembneje sama ga prakticiram, torej lahko pišem čisto iz svojih izkušenj.

Pred več kot 50 leti je angleški zdravnik dr. Edward Bach zapisal: »Bolezen ni niti strahota niti kazen, ampak le korektiv; sredstvo, ki ga uporablja naša duša, da nas opozori na naše napake, da nas ubrani pred še večjimi zmotami in nam prepreči, da bi si prizadeli še večjo škodo – ter nas povrne na pot resnice in svetlobe, od katere se nikoli ne bi smeli oddaljiti«. V tistem času je razvil sistem s prizvokom omenjenega holističnega pristopa, imenovan Bachov cvetni sistem oziroma Bachova cvetna terapija. Še danes jo je težko kategorizirati, saj deluje  neposredno na človekov energijski sistem. Sama terapija je enostavna, naravna in izredno prefinjena, je popolnoma neškodljiva, predoziranje ni možno, niti ni stranskih učinkov, svojo učinkovito delovanje pa dokazuje zadnjih 50 let. Kljub temu pa se je pokazalo, da vsakdo ne more kar tako razumeti in sprejeti koncepta, saj zahteva določeno mero človekove zrelosti. Skratka sistem zajema 38 cvetov, iz katerih se na podlagi zelo enostavnih postopkov sprošča energija iz njihove materialne oblike in jo veže na nosilno snov, to je voda. V teh 38 cvetovih so zajeta vsa osnovna neharmonična duševna stanja človekovega značaja, zato je sistem kot tak zaključen in se distancira od t.i. nadaljnjega razvijanja.

Kot rečeno posameznih cvetov, iz katerih se pripravijo esence je 38, dodatno, številko 39 pa ima t.i. rešilno zdravilo, ki je mešanica petih, zelo učinkovitih esenc: betlehemska zvezda, bot. kobulasto ptičje mleko (Ornithogalum umbellatum) proti strahu in omotici, vrsta popona (Helianthemum nummularium) proti grozi in občutku panike, žlezava nedotika (Impatiens glandulifera) proti duševnemu stresu in napetosti, češnjelika sliva (Prunus cerasifera) proti strahu, da bomo izgubili nadzor ter srobot (Clematis vitalba) proti težnji, da bi izgubili zavest. Rešilno zdravilo je tudi najbolj poznano in razširjeno, pomaga pa v skrajno ogrožajočih stanjih. Primerno je v hudem stresu, strahu, jezi obupu, tudi tremi … pomaga pri paničnih, astmatičnih, epileptičnih napadih idr. V nasprotju z drugimi esencami se rešilno zdravilo jemlje v obliki koncentrata, saj deluje hitro in močno. Za dolgoročno delovanje je bolj primerno jemati individualne razredčine, ki se pripravijo za posameznika glede na trenutne čustvene situacije.

O Bachovih esencah in terapiji nasploh bi se lahko pisalo še veliko, v svoje veliko zadovoljstvo pa lahko rečem, da so esence in njihovo učinkovanje same zase dovolj zgovorne. Zapis naj zaključim še z eno Bachovo mislijo:«Od narave zaupljivo pričakujemo vse, kar potrebujemo za življenje. Zakaj naj bi bile v veliki knjigi narave, ki vse hrani, pozabljene prav tiste snovi, ki jih potrebujemo, da bi ozdraveli? … Naj naša srca vedno napolnjujeta veselje in hvaležnost, da je Stvarnik vseh stvari v svoji ljubezni ustvaril rastline in zelišča na polju, ki nas zdravijo